Logo

 

Áno, malá, ale o to dôležitejšia záležitosť. Identifikátor, rodné číslo Vášho biznisu. Preto na logo dávam v súčasnosti najväčší dôraz a navrhujem ho tak, aby zodpovedal zameraniu spoločnosti resp. Vašim aktivitám.

Design logotypu vytvorený pre Gymnázium v Humennom

 

Modernizované logo Gymnázia arm. gen. L Svobodu Humenné je zložené z ikonky a textu.

Ikonka ideovo nadväzuje na predchádzajúce logo, kde bolo použité štylizované vyobrazenie písmena G. Oproti originálu som použil štylizáciu, ktorá graficky patrí k peru, ktoré písmeno G píše a ide “naozaj o kaligrafický ťah perom”. Ikonka je tak logická, priamočiara a vzdušná. Pero a písmeno G, ktoré pero napísalo, som farebne rozlíšil, a dodal tak logu na dynamike.

Text tvorí názov školy a je umiestnený pod ikonkou. Text je rozdelený do troch riadkov. V druhom riadku je použité menšie písmo, pretože pri rovnakej veľkosti písma by druhý riadok bol priširoký a tak by celková kompozícia pôsobila disharmonicky.

Farebnosť je zvolená v zelených tónoch ako pri pôvodnom logotype. Zelená symbolizuje mladosť, nový začiatok, štart do života... Oproti pôvodnému logotypu je v texte použitý kontrastnejší zelený tón, aby bolo písmo dobre čitateľné.

modernizované logo

pôvodné logo

Design logotypu vytvorený pre Rotary klub v Humennom

 

Logotyp sa skladá z ikonky a textu. Ikona predstavuje korene, z ktorých sa činmi dostaneme k vyšším levelom, stúpame k slnku. Pritom slnko je nad všetkými prvkami a je métou, ku ktorej smerujeme, tvorí záchytný bod pre naše konanie. Spodný okraj koreňov je na úrovni spodného okraja textu “Humenné” a tým vytvára základňu pre rast...

Text pozostáva s názvu klubu a sídla s podtextom “návraty ku koreňom”. Podtext môže byť v určitých prípadoch aj vypustený (ak bude potrebné použiť veľmi malé logo a podtext by bol nečitateľný). V negatívnej verzii je opačné garde farieb textu a pozadia (text je biely, pozadie modré).

Design logotypu vytvorený pre spoločnosť Marber

 

Základný logotyp je zložený z ikony, ku ktorej sa pripája text. Text je zložený z obchodného mena a stručného popisu nosného programu spoločnosti. Obchodné meno je od popisu oddelené horizontálnou čiarou.

Ikona predstavuje elektrické prúdy, ktoré sa striedajú a prelínajú, prúdením po kružnici posúvajú filozofiu spoločnosti Marber k novým horizontom.

Pre spoločnosť Marber boli realizovaná aj negatívna varianta loga a tiež čierno-biele varianty.

Design logotypu vytvorený pre vinársku spoločnosť Barko Vinum

 

Logotyp sa skladá z textu a grafických prvkov. V texte je uvedené obchodné meno spoločnosti. Horizontálny hnedý grafický prvok predstavuje pôdu, v ktorej rastie viničová sadenica (zelený prvok je sadenica + hnedý prvok je koreň sadenice), pri ktorej je oporný drevený kolík (hnedý prvok), ktorý sa používa pri výsadbe viniča. Meno spoločnosti je pripojené k horizontálnemu prvku (pôde) a takto je zdôraznený vzťah k vinohradu, kde je základ pre výrobu kvalitných vín. Sadenica zároveň so svojím koreňovým systémom, oporným kolíkom a pôdou vytvárajú "ležatú" osmičku, ako symbol nekonečného kolobehu živín, prírodných síl a nepoddajnosti.

Logo je spracované aj v negatívnej a čierno-bielej podobe, kde sú použité len dve základné farby zelená a biela resp. čierna a biela.

Design logotypu vytvorený pre kníhkupectvo v Humennom

 

Logotyp sa skladá z ikonky a nápisu Kníhkupectvo Fejko. V nápise je zvýraznený majiteľ kníhkupectva použitím väčšieho písma a štylizáciou zo skosením písma.

Ikonka je tvorená štylizovanou postavou čitateľky, ktorá má pred sebou otvorenú knihu. Zároveň postava "hovorí", že knihy z tohto kníhkupectva sa oplatí otvoriť a čítať...

Tento logotyp je možné používať aj v zjednodušenej pobode s použitím ikonky a iniciál KF.

Ďalšie ukážky logotypov

 

 

 
 
© design.mihalko.sk kontakt: info(at)mihalko.sk
posledná aktualizácia: 17.10.2011